"Bień-Com" specjalizuje się również w odzyskiwaniu i kasowaniu danych z dysków twardych, kart pamięci, pamięci przenośnych (pendrive) i innych elektronicznych nośników informacji. Duże doświadczenie i wieloletnia praktyka w odzyskiwaniu danych pozwala nam odzyskiwać dane z niemal 100% powodzeniem. "Bień-Com" posiada profesjonalne urządzenia, licencjonowane oprogramowanie oraz własne laboratorium odzyskiwania danych.

Zapewniamy pełną poufność danych!

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu danych:

- z dysków twardych IDE, SATA, SCSI
- z dysków twardych 1,8”, 2,5”, 3,5”
- z kart pamięci (wszystkie typy i rodzaje)
- z pendrive (wszystkie typy i rodzaje)
- z płyt CD, DVD
- z telefonów GSM (karty flash oraz SIM)
- z dyskietek FDD, ZIP, LS
- z kamer
- odzyskiwanie poczty internetowej
- odzyskiwanie haseł i loginów

Oferta - odzyskiwanie danych

Proces odzyskania danych w firmie "Bień-Com" przebiega w kilku etapach.

1. Dostarczenie nośnika

Pierwszym etapem odzyskania danych jest dostarczenie nośnika do naszej firmy. Można to zrobić na kilka sposobów:
- dostarczyć osobiście
- wysłać kurierem, pocztą
- wezwać serwisanta (tylko Chrzanów i okolice)

2. Ekspertyza


Po otrzymaniu nośnika przystępujemy do analizy uszkodzenia. Każdy przypadek utraty danych jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Po wykonaniu ekspertyzy będziemy mogli sprecyzować, w jakim stopniu odzyskamy Państwa dane, oraz określić koszt odzyskania danych.

Czas trwania analizy jest uzależniony od trybu jaki Państwo wybrali:

Analiza standardowa

W tym przypadku ponoszą Państwo minimalne opłaty związane z diagnostyką. Ekspertyza jest wykonywana w ciągu 5-10 dni w godzinach pracy biura. Diagnostyka jest płatna zgodnie z cennikiem.

Analiza przyspieszona
Jest wykonywana z pominięciem kolejki zgłoszeń i trwa od 3 do 6 dni w godzinach pracy biura. Ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

Analiza ekspresowa
Najszybsza metoda na odzyskanie danych. Analiza następuje natychmiast po dostarczeniu nośnika do firmy "Bień-Com" w trybie 24 godzinnym. Również ten tryb diagnostyki jest płatny zgodnie z cennikiem.

3. Szacowany koszt i kontakt z Klientem

Po wykonaniu ekspertyzy kontaktujemy się z Państwem i przedstawiamy raport z diagnostyki (słowny lub w formie pisemnej) oraz określamy koszt odzyskania danych. Po zatwierdzenia kosztorysu przystępujemy do dalszego etapu odzyskania danych.

4. Odzyskanie danych

Na tym etapie nasi eksperci przystępują do właściwego odzyskania Państwa danych. Proces ten odbywa się według ściśle określonych procedur.
W przypadku uszkodzeń logicznych zawsze jest wykonywana kopia uszkodzonego nośnika i dopiero na niej są podejmowane działania odzyskania danych. Uszkodzony nośnik wraca do Państwa w stanie, w jakim został dostarczony.
W przypadku uszkodzeń elektronicznych, fizycznych oraz technicznych nośnik wymaga ingerencji wewnętrznej. Proces ten odbywa się w naszym laboratorium w szczególnych warunkach czystości powietrza, wilgotności i temperatury.

5. Przekazanie danych Klientowi

W zależności od Państwa decyzji odzyskane dane są nagrywane na nośniki DVD lub CD, gdy ich objętość nie przekracza 20GB. Gdy ilość danych jest znacznie większa, prosimy o dostarczenie dysku o tej samej lub większej pojemności, co dysk uszkodzony. Istnieje możliwość zakupu nowego dysku w naszej firmie.

POWRÓT

Cennik - odzyskiwanie danych

Dyski twarde


Usługa

Szczegóły

Czas wykonania

Szacowany koszt

Demontaż nośnika

Demontaż i montaż nośnika

5-20 min.

Bezpłatnie

Tryb odzyskiwania danych

Usługa

Szczegóły

Czas wykonania

Szacowany koszt

Analiza standardowa

Analiza dysku twardego IDE, SATA, 2,5”, 3,5” SCSI

5-10 dni

100zł

Analiza przyspieszona

Analiza dysku twardego IDE, SATA, 2,5”, 3,5” SCSI

3-6 dni

500zł

Analiza ekspresowa

Analiza dysku twardego IDE, SATA, 2,5”, 3,5” SCSI

Non stop

1100zł

Odzyskiwanie danych z dysków twardych – tryb standardowy

Usługa

Szczegóły

Szacowany koszt

Uszkodzenia logiczne

Formatowanie dysku, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji

od 350zł

Uszkodzenia elektroniczne, techniczne

Uszkodzenie elektroniki dysku, bad sektory

od 650zł

Uszkodzenia mechaniczne, fizyczne

Uszkodzenie głowicy, powierzchni dysku, konieczna wymiana podzespołów wewnętrznych dysku

od 1300zł

Odzyskiwanie danych z kart pamięci, pendrive
Tryb odzyskiwania danych

Usługa

Szczegóły

Czas wykonania

Szacowany koszt

Analiza standardowa

Wszystkie typy kart pamięci i pendrive, pliki doc, xls, dbx, inne

Do 5 dni

100zł

Analiza ekspresowa

Wszystkie typy kart pamięci i pendrive, pliki doc, xls, dbx, inne

Non stop

650zł

Odzyskiwanie danych z pamięci przenośnych - tryb standardowy

Pojemność karty

Typ uszkodzenia

Logiczne (karta (pendrive) sprawna, skasowanie danych, formatowanie)

Uszkodzenia elektroniczne (karta niesprawna, nośnik niewykrywalny, zerowa pojemność, pendrive nie wykrywany, brak odczytu)

Szacowany koszt

Szacowany koszt

Do 512 MB

150-250

300

512MB-1GB

150-300

350

Do 2GB

150-350

400

Do 4GB

150-400

500

Do 8GB

150-450

700

Do 16GB

150-750

1000

Powyżej 16GB

150-900

Od 1000

Odzyskiwanie plików

Rodzaj pliku/programu

Szacowany koszt

Odzyskanie zawartości pliku Word

150-350

Odzyskanie zawartości pliku Excel

150-450

Odzyskanie poczty internetowej z programu Outlook Express – cała skrzynka pocztowa

550

Odzyskanie poczty internetowej z programu Microsoft Outlook – cała skrzynka pocztowa

550

Odzyskanie poczty z innego programu pocztowego

telefon

Odzyskiwanie hasła z programu Płatnik

150

Odzyskiwanie zawartości innych plików

telefon

Odzyskiwanie danych z telefonów

Rodzaj usługi

Szacowany koszt

Odzyskanie skasowanych SMS z karty SIM

300

Odzyskanie książki telefonicznej z karty SIM

300

Odzyskanie skasowanych SMS pamięci telefonu

telefon

Odzyskanie ksiązki telefonicznej z pamięci telefonu

telefon

Kasowanie danych

Opis

Szacowany koszt

Kasowanie danych z dysku twardego

200

Inne

Opis

Szacowany koszt

Odbiór nośnika przez serwisanta (tylko Chrzanów i okolice)

100

Diagnoza szczegółowa na piśmie

200

Utylizacja nośnika

Bezpłatnie

Inne usługi nie wyszczególnione w cenniku

telefon

Naprawa nośnika i odzyskanie danych po innych osobach lub firmach „data recovery”

+100% ceny w danej kategorii utraty danych

W standardowym trybie odzyskania danych klient ponosi minimalne koszty eksploatacyjne. Całkowity koszt jest równy cenie odzyskiwania danych w danej kategorii uszkodzenia. Analiza jest bezpłatna w przypadku odzyskiwania danych w naszej firmie. W momencie gdy Klient zrezygnuje z odzyskania danych, zostaje pobrana opłata w wysokości 100zł netto za diagnozę. W przypadku odstąpienia klienta od usługi w trakcie jej trwania pobierana jest opłata równa 60% ceny w danej kategorii uszkodzenia.

Wszystkie ceny podane w kwotach netto w PLN.

POWRÓT

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Zalecenia w przypadku utraty danych

Gdy już utraciłeś dane, zachowaj spokój!
Stało się, najważniejsze to nie pogorszyć zaistniałej sytuacji.

Zalecenia w przypadku utraty danych:

  1. Należy powstrzymać się od używania komputera. Zalecamy wyłączyć komputer. Nie próbuj uruchamiać go ponownie. Każde uruchomienie pogarsza sytuację.
  2. Nie zalecamy podejmowania samoczynnych prób odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną utratą danych.
  3. Nie zalecamy korzystać z pomocy „kolegów informatyków”. W efekcie również w tym przypadku najczęściej odzyskanie danych jest niemożliwe.
  4. Absolutnie nie zapisuj nowych danych na dysku.
  5. Gdy utraciłeś dane w trakcie pracy programu, nie zamykaj go. Wyłącz komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiaj komputera ponownie.
  6. Nie stosuj narzędzi typu defragmentator dysku, skandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych. Jedynie mogą się przyczynić do pogłębienia problemu lub całkowicie uniemożliwią odzyskanie danych.
  7. Nie otwieraj obudowy dysku – do tego potrzebne są specjalne warunki laboratoryjne i bardzo duża precyzja.
  8. Skontaktuj się z nami – udzielimy wszelkich informacji co do dalszego postępowania
  9. Zalanego dysku wodą po powodzi nie wysuszaj (suszenie pogarsza sytuację)

POWRÓT

Telefon alarmowy:

Tel. +48 326231161 Tel. +48 326240782
Fax. +48 326233082 Fax. +48 326240781
Kom. +48 608392787 Kom. +48 519151262

Email: Przemysław Bieniek Email: Jarosław Kurasz

POWRÓT

 

Do paobrania
TeamViewer
FTP
Copyright 2011 by Bień - Com © Kurasz Jarosław